Εκπαιδευτικές Κάρτες για την περιγραφή γεγονότων - What's going on here?

€17,99
από eeBoo
Ηλικία

Τι συμβαίνει εδώ; Οι κάρτες που προάγουν τη συζήτηση με το παιδί μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε τις απεικονίσεις κάνοντας συμπεράσματα χρησιμοποιώντας λογική, παρατήρηση και κοινωνική εμπειρία.  Οι συγκεκριμένες κάρτες καλλιεργούν πολύτιμες δεξιότητες επικοινωνίας και βοηθούν στην οικοδόμηση ενός βασικού θεμελίου για την κοινωνική παιδεία, την ανάλυση ενδείξεων και την επίλυση προβλημάτων.

Χρησιμοποιούν έργα τέχνης του Saxton Freymann, επιδεικνύοντας ευχάριστα ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και καταστάσεων.